27/11/08

resultats de l'enquesta

així per sobre i per majoria podem suposar que la gent prefereix morir al costat de qui més s'estima, (60%).
per altra banda trobem, amb un 20%, gent que voldria prendre's alguna cosa que els fes immortals per poder presenciar la fi del món.
després un 13% a qui els hi agradaria morir de malaltia, sense patir.
i ja una minoria (6%) voldria morir de malaltia però patint.