9/9/12

CarinaG.com

Traspasso el meu racó d'escriptura a una nova pàgina, (una mica més professional).
A partir d'ara pots trobar-me al següent espai: periodisme, llibertat i alternativa